Google'a antitröst cezası | Ekonomi haberleri


Yerel arama hizmetlerine ilişkin soruşturma kapsamında Google'ın zaman sınırlı cezası durduruldu. Google, otel aramalarıyla ilgili tedbir tavsiyelerine uymadığı dönem için toplam 482 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Hurriyet.com.tr Ekonomik hizmet

Rekabet Kurumu'ndan yapılan basın açıklaması şöyle:

Rekabet Kurumu'nun 04.08.2021 tarih ve 21-20/248-105 sayılı kararında, genel arama hizmetleri pazarında GOOGLE'ın hakim durumda olduğu, GOOGLE'ın kendi yerel arama (Yerel Birim) erişiminin sınırlı olduğu ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetleri (GOOGLE Hotel Ads-GHA) Genel arama sonuçları sayfasında rakiplere konum ve görüntü açısından avantaj sağlamak ve rakip yerel arama sitelerinin Yerel Birime girmesini engelleyerek rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak ve zor. Yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetleri pazarlarında rekabeti bozarak 5500 sayılı yasanın 6. maddesi ihlal edildi. GOOGLE'ın bunu ihlal ettiği tespit edilerek GOOGLE'a 296.084.899,49 TL idari para cezası uygulandı.

Konsey ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması ve piyasada etkin rekabetin sağlanması amacıyla GOOGLE'a bazı yükümlülükler getirdi. Bu bağlamda GOOGLE rakip yerel arama ve konut fiyat karşılaştırma hizmetlerinden yararlanmaktadır.
GOOGLE, hizmetlerine ilişkin genel arama sonuçları sayfasında ilgili hizmetlerden dezavantajlı duruma düşmeyecekleri koşulları sağlamak zorundaydı. Bu bağlamda GOOGLE, Konsey tarafından “yerel arama hizmetleri” pazarında bildirilen endişelerin giderilmesi amacıyla yerel arama hizmetlerine yönelik yeni tasarımları içeren önlem önerileri sunmuştur. Ardından 21.03.2024 tarihli Konsey toplantısında GOOGLE'ın sunduğu bu tedbir önerilerinin uygulamaya konulması ve 3 ay süre ile takip edilmesi kararlaştırıldı.

Ancak GOOGLE'ın otel aramaları açısından “yerel arama hizmetleri” kapsamında uygulamaya karar verdiği yeni projeleri hayata geçirmediğini ve bu nedenle yukarıda belirtilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğini tespit eden Konsey, GOOGLE'a rekabete uyma talimatı verdi. 4054 sayılı otel sorgularına yönelik yerel arama hizmetleri açısından yeni projelerin hayata geçirilmesine kadar. Koruma Kanununun 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Son durumda GOOGLE'ın, otel sorguları için yerel arama hizmeti açısından, otel sorguları için yerel arama hizmeti açısından uygulanmadığı düşünülen projeleri hayata geçirerek 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Konsey, GOOGLE'ın otel sorguları açısından yerel arama hizmetlerine yönelik yeni projeleri hayata geçirmemesi nedeniyle günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihinden itibaren sona erdirilmesine ve toplamda yaklaşık 482 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verdi.etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir