T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA BİLDİRİMİ KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ davacı avukatının davalılar aleyhine açtığı kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili davalarında mahkememiz nezdinde verilen geçici karar uyarınca; Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca söz konusu parselin adı, soyadı, dava numarası ve numarası aşağıdadır.Kamulaştırma işlemi KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılmış olup, değerlendirme komisyonunun belirlediği fiyat ödenememiştir. Mal sahipleri ile anlaşmaya varılması: Bu süre içerisinde iptal sebebi idari yargıya, düzeltici neden adli yargıya sunulabilir, düşmanlık söz konusu kuruma yöneltilebilir, daha önce iptal davası açanlar ise Kamulaştırma işlemine karşı olan idari yargıç, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararını verdiğini belgelemediği takdirde, kamulaştırma işlemi sonuçlanacak ve taşınmaz 2942’ye göre belirlenen kamulaştırma bedeli üzerinden hazineye devredilecektir. tescil edilmesi halinde, mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacak, konuya ilişkin savunma ve deliller 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak tebliğ edilecektir. tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olup, evrak duruşması 12/15/2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.12/12/2023 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca ilan edilmiştir.S.Hayır. Ürün numarası Çeyrek Paket Sanıklar kulluk

Yüzey (m²)
İşitme

zaman
2023/106 Orta Mahalle 171/37
171/30
Ali Hacıoğlu 29.52
301.49
09:30
2023/105 Kaleönü Mahallesi 600/1
548/42
Yusuf Çavdar
Ali Çavdar
Ahmet Çavdar
Çağlar Yılmaz
Gülşen Yılmaz
Gülten Yılmaz
Emin Yılmaz
Muhammed Yılmaz
Emine Kurt
Mikdat Yılmaz
Neşat Yılmaz
Vahdettin Yılmaz
Mehmet Yılmaz
Davut Yılmaz
Fatma Yılmaz
Fatma Şafak
Ayşe Bahadır
Fatma Çavdar
40.45
297.17
09:33
2023/107 Kaleönü Mahallesi 596/7 Refik Karagüzel
Ragıp Karagüzel
Hüyla Tepebaşı
Zekiye Karagüzel
183.54 09:35
2023/108 Kaleönü Mahallesi 596/28 Ali Karagüzel
Yılmaz Karagüzel
Benim Karagüzelim
Yakup Karagüzel
Fatma Karagüzel
Ali Karagüzel
Abdülkadir Karagüzel
Ayşe Dikyol
Cevat Karagüzel
155.26 09:40
2023/110 Kaleönü Mahallesi 565/14 Gürkan Cora
Eftelya Özge Cora
İlker Cora
Songül Cora
Olgun Cora
Turgut Cora
Yusuf Cora
Osman Cora
76.90 09:45
2023/111 Kaleönü Mahallesi 565/16 Mehmet Varol Çoban 45.29 09:50
2023/112 Kaleönü Mahallesi 597/1 Havva Karagüzel Ertürk
Osman Karagüzel
Ahmet Karagüzel
Mehmet Karagüzel
Yusuf Karagüzel
Hürmen Kalyoncu
198.64 09:55
2023/113 Kaleönü Mahallesi 596/21 Cemil Cora 29.43 10:00
2023/114 Kaleönü Mahallesi 596/18 Mürsel Cora 48.28 10.05:00
2023/115 Kaleönü Mahallesi 596/10 Osman Karagüzel 142,98 10.10:00
2023/116 Kaleönü Mahallesi 626/11 Sennur Erbay
Mehmet Çavdar
Gülşen Çavdar
Mustafa Çavdar
Ali Çavdar
Fadime Çavdar
Keziban bayrağı
371.34 10.15
2023/118 Kaleönü Mahallesi 626/5
626/6
Ayşe Çulha
Aynur Yapıcı
Ali Çavdar
Abdullah Çavdar
Fadime Çavdar
189.14
1930,41
10.20
2023/120 Kaleönü Mahallesi 475/5
475/7
Rüştü Yılmaz 24.86
149.60
10.25
2023/123 Kaleönü Mahallesi 596/8
624/16
624/14
Havva Karagüzel Ertürk
Osman Karagüzel
Ahmet Karagüzel
Mehmet Karagüzel
Yusuf Karagüzel
Hürmen Kalyoncu
375.30
221.26
542,54
10.30
2023/124 Kaleönü Mahallesi 598/6
624/9
Yusuf Kurt 122.67
265.81
10.35
2023/127 Orta Mahalle 210/1 Hatuniye Gülbahar Sultan Vakfı 154.25 10.40
2023/128 Kaleönü Mahallesi 598/2 Sennur Erbay
Mehmet Çavdar
Gülşen Çavdar
Mustafa Çavdar
Ali Çavdar
Fadime Çavdar
Keziban bayrağı
304.65 10.45
2023/134 Kaleönü Mahallesi 596/19 Gökhan Cora
Nikar Cora
71.99 10.50
2023/136 Kaleönü Mahallesi 596/9 Miralay Karagüzel 352,49 10.55
2023/137 Kaleönü Mahallesi 565/22 Yusuf Bahadır 211,99 sabah 11:00
2023/138 Kaleönü Mahallesi 596/20 Sultan Cora 41.69 11.05 am
2023/139 Kaleönü Mahallesi 548/41 Şengül Kurt 43.66 11.10
2023/142 Orta Mah. 540/12 Ali İhsan Karabulut
Salih Karabulut
272.43 11.15 am
2023/143 Kaleönü Mahallesi 596/27 Ayla Cora 64.83 11.20
2023/144 Kaleönü Mahallesi 597/5 Hakkı Karagüzel
Lütfi Karagüzel
Mehmet Karagüzel
Yunus Karagüzel
1.241,38 11.25 am
2023/145 Kaleönü Mahallesi 624/17 Mehmet Karagüzel
Lütfi Karagüzel
Yunus Karagüzel
Hakkı Karagüzel
Hayri Karagüzel
74.51 11:30
2023/119 Kaleönü Mahallesi 627/6
581/1
Osman Uzunoğlu
Çağdaş Uzunoğlu
Yusuf Uzunoğlu
Durmuş Uzunoğlu
Bekir Uzunoğlu
Nigar Fettahoğlu
Hatice Uzun
Esther Uzun Tezel
Turgut Uzun
Arzu Uzun
Uzun devrim
Güneş yıldızı
405.47
90.25
11.55 am

Numaraya basın: ILN01952349

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort