T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/427 Esas 07/11/2023 Konu: Devamsızlık ilanı (2. Duyuru) MALİ HAZİNE Vekili tarafından açılan ve mahkememizde devam eden devamsızlık beyanı davası nedeniyle;
Davaya konu olan Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros ilçesinde 1471 ada 37 (eski parsel 96 ada 37) nolu taşınmazın sahiplerinden Azize Hatun, 2012/1297 sayılı kararla kayyım olarak atandı. Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/594 sayılı kararıyla, söz konusu taşınmazın kiralanması sonucu tahsil edilen tutar Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye devredildi. Azize Hatun adına. Çanakkale şubesi AK004337 hesap numarasına mevduat hesabı açıldı. Söz konusu kişi hakkında bilgisi olanların, TMK’nın 33. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2023/427 numaralı dosyasına başvurmaları ve bu süre içerisinde bilgi vermeleri gerekmektedir. kadının gelmemesi veya sesinin duyulmaması durumunda Azize Hatun’un kayıp olduğuna ve mal varlığının Hazine’ye devredilmesine karar verilecek. ikinci Bir kez duyurulur.

Numaraya basın: ILN01941321

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort