İZMİR 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İLAM METNİ

DOSYA NO : 2022/100 Esas

İzmir 18. İcra Dairesi : 2022/749

ŞİKAYETÇİ : TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ.

VEKİLİ : Av. SEZER SUSUZ

SANIK : T.C. Kimlik No.549*****748 EMRE ASLAN

SUÇ : Borçlunun Ödeme Şartını İhlali

SUÇ TARİHİ : 25/03/2022

Şikayet dilekçesinde özetle; borçlu hakkında İzmir18. İcra Müdürlüğünün 2022/749 Esas sayılı dosyasıyla takip başlatıldığını, takip kesinleştikten sonra borçlunun borcunu ödemeyi taahhüt ettiğini, borçlunun taahhüt tarihinde ödemeyi yapmayarak ödeme şartını ihlal ettiğini beyan etmiş olup İ.İ.K 340. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ve dava etmiştir ve son duruşma günü 19/10/2023 tarih, saat 10.36’a gün verilmiştir.

CMK 195 ve 253, İİK 349/3-5. md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği´bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz´alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmalı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususu sanık EMRE ASLAN’a ihtar olunur.

Basın No: ILN01904285

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort