İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.
SIRA BLOK KAT BB NO NET DAİRE BRÜTÜ KAT BRÜTÜ TİP MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%10) TARİH SAAT
1 A1 1.Normal Kat 6 99.20 119.20 146.54 3+1 B ₺4,510,000.00+KDV ₺451,000.00 25.12.2023 14:00
2 A1 3.Normal Kat 16 99.20 119.20 146.54 3+1 B ₺4,713,500.00+KDV ₺471,350.00 25.12.2023 14:10
3 B1 1.Normal Kat 4 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,202,000.00+KDV ₺420,200.00 25.12.2023 14:20
4 B1 5.Normal Kat 20 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,576,000.00+KDV ₺457,600.00 25.12.2023 14:30
5 B1 6.Normal Kat 24 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,669,500.00+KDV ₺466,950.00 25.12.2023 14:40
6 B1 7.Normal Kat 28 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,763,000.00+KDV ₺476,300.00 25.12.2023 14:50
7 B1 8.Normal Kat 32 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,856,500.00+KDV ₺485,650.00 25.12.2023 15:00
8 B1 10.Normal Kat 40 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺5,043,500.00+KDV ₺504,350.00 25.12.2023 15:10
9 B2 2.Normal Kat 8 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,295,500.00+KDV ₺429,550.00 25.12.2023 15:20
10 B2 3.Normal Kat 12 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,389,000.00+KDV ₺438,900.00 25.12.2023 15:30
11 B2 5.Normal Kat 20 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,576,000.00+KDV ₺457,600.00 25.12.2023 15:40
12 B2 6.Normal Kat 24 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,669,500.00+KDV ₺466,950.00 25.12.2023 15:50
13 B2 7.Normal Kat 28 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,763,000.00+KDV ₺476,300.00 25.12.2023 16:00
14 B3 2.Normal Kat 8 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,295,500.00+KDV ₺429,550.00 25.12.2023 16:10
15 B3 3.Normal Kat 12 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,389,000.00+KDV ₺438,900.00 25.12.2023 16:20
16 B3 7.Normal Kat 28 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,763,000.00+KDV ₺476,300.00 25.12.2023 16:30
17 B3 10.Normal Kat 40 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺5,043,500.00+KDV ₺504,350.00 25.12.2023 16:40
18 B4 3.Normal Kat 12 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,477,000.00+KDV ₺447,700.00 25.12.2023 16:50
19 B4 4.Normal Kat 16 88.40 108.08 142.36 3+1 A ₺4,570,500.00+KDV ₺457,050.00 25.12.2023 17:00
20 B4 6.Normal Kat 24 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺4,763,000.00+KDV ₺476,300.00 25.12.2023 17:10
21 B4 9.Normal Kat 36 90.41 108.08 142.36 3+1 A ₺5,049,000.00+KDV ₺504,900.00 26.12.2023 14:00
22 A2 2.Normal Kat 14 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺4,774,000.00+KDV ₺477,400.00 26.12.2023 14:10
23 A2 3.Normal Kat 20 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺4,878,500.00+KDV ₺487,850.00 26.12.2023 14:20
24 A2 4.Normal Kat 26 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺4,983,000.00+KDV ₺498,300.00 26.12.2023 14:30
25 A2 5.Normal Kat 32 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺5,087,500.00+KDV ₺508,750.00 26.12.2023 14:40
26 A2 7.Normal Kat 44 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺5,291,000.00+KDV ₺529,100.00 26.12.2023 14:50
27 A2 8.Normal Kat 50 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺5,395,500.00+KDV ₺539,550.00 26.12.2023 15:00
28 A2 10.Normal Kat 62 95.76 116.90 140.96 3+1 B ₺5,604,500.00+KDV ₺560,450.00 26.12.2023 15:10
29 C1 4.Normal Kat 16 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺4,917,000.00+KDV ₺491,700.00 26.12.2023 15:20
30 C1 5.Normal Kat 21 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺5,021,500.00+KDV ₺502,150.00 26.12.2023 15:30
31 C1 10.Normal Kat 46 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺5,533,000.00+KDV ₺553,300.00 26.12.2023 15:40
32 C2 1.Normal Kat 1 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺4,609,000.00+KDV ₺460,900.00 26.12.2023 15:50
33 C2 2.Normal Kat 6 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺4,713,500.00+KDV ₺471,350.00 26.12.2023 16:00
34 C2 7.Normal Kat 31 94.75 115.45 140.40 3+1 B ₺5,225,000.00+KDV ₺522,500.00 26.12.2023 16:10
35 D4 1.Normal Kat 5 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,317,500.00+KDV ₺431,750.00 26.12.2023 16:20
36 D4 2.Normal Kat 9 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,411,000.00+KDV ₺441,100.00 26.12.2023 16:30
37 D4 3.Normal Kat 13 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,510,000.00+KDV ₺451,000.00 26.12.2023 16:40
38 D4 4.Normal Kat 17 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,603,500.00+KDV ₺460,350.00 26.12.2023 16:50
39 D4 5.Normal Kat 22 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,702,500.00+KDV ₺470,250.00 26.12.2023 17:00
40 D4 6.Normal Kat 28 90.10 110.02 133.35 3+1 A ₺4,796,000.00+KDV ₺479,600.00 26.12.2023 17:10


İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 6800 Ada 7 Parselin içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bahse konu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.09.2015 tarih ve 14757 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Söz konusu 6800 ada, 7 parsel 25.12.2015/03.05.2016/13.03.2017/15.01.2018 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kısmen konut, kısmen de ticaret+konut alanında kalmaktadır.

Ayrıca 6800 ada, 7 parsel Kırkçeşme Suyu Galeri Koruma Alan Sınırı bitişiğinde olduğundan, İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılması gerekmektedir.

Şartname Bedeli (Her bir dairenin ihalesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılacağı için birden fazla dairenin ihalesine katılmak isteyen istekli her bir ihale için ayrı ayrı şartname almak zorundadır.) :2.500,00-TL

Geçici Teminat : Her bir daire için geçici teminat bedeli muhammen bedelin %10 u dur.

İhale için son müracaat tarihi : İhalenin yapılacağı günün bir önceki iş günü saat: 16:30 kadar

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B- Tüzel kişi olması halinde;”

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).”

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.”

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ç- Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. ”

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

07.12.2023 tarihi ile 09.12.2023 tarihinde yayınlanan ILN01942286 nolu ihale ilanları 2886 sayılı D.İ.K 17.-18.-19.-20. Maddelerine göre geçersizdir.

İş bu ilan 12.12.2023 tarih ile 14.12.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01949127

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort