EPDK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

EPDK’nın konuya ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre teminat olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler Piyasa Çalışma Esas ve Usullerinde (PUE) düzenlenmiştir.

Kararda, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatları ve elektronik teminat mektupları için hesaplamanın yapıldığı günden bir önceki iş günü saat 15.30’da TCMB tarafından açıklanan TCMB döviz alış kurunun geçerli olacağı belirtildi. Döviz cinsinden teminat ve Devlet tahvili ve Hazine bonosu için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günün Resmi Takvimi. Gazetede yayımlanan gösterge fiyatlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen eurobond’lar için merkezi uzlaştırma kuruluşunun belirlediği fiyatlar esas alınacak.

Piyasa katılımcıları ihtiyaç duydukları teminatı yalnızca 1. paragrafta belirtilen teminat olarak kabul edilen bir veya daha fazla menkul kıymetle sağlayabilirler. Sağlanan teminatlar kısmen veya tamamen teminat olarak kabul edilen diğer varlıklarla değiştirilebilir.

Piyasa işleticisinin teminat olarak sunduğu menkul kıymetlere ilişkin adli makamlara verilen tedbir kararları veya ilgili menkul kıymetin nihai garanti niteliğini ortadan kaldıran diğer durumlardan haberdar olması halinde, bu tür menkul kıymetler dikkate alınmayacaktır. toplam garantiler. İlgili piyasa katılımcısının hesaplanması.

Ayrıca Türk lirası nakit ve Türk lirası elektronik teminat mektupları ile yabancı para elektronik teminat mektupları dışında teminat olarak kabul edilen varlıklara da değerleme katsayısı uygulanacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisi üzerine piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek ve Sürekli İşlem Raporu aracılığıyla piyasa işletmecisine bildirilecektir. Platformu (STP).

Garantiye ilişkin tüm masraflar ilgili piyasa katılımcısı tarafından karşılanacaktır.

Bunun yerine PUE’ye geçici hükümler eklendi.

Bu maddelere göre piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşunun sistemsel gelişmelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 tarihine kadar alacağı günlük işlem teminatı, yalnızca Türk lirası nakit teminatla sağlanacak.

Piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kurumu tarafından sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 tarihine kadar piyasa katılımcılarına ve sistem kullanıcılarına fatura bildirim tarihi ve sırasına göre ödeme yapılacak.


Doğal gaz vadeli işlem piyasasının usul ve çalışma esaslarının değiştirilmesi

EPDK, Doğal Gaz Vadeli İşlemler Piyasası’nın usul ve çalışma esaslarında da Resmi Gazete’de değişiklik yaptı.

Bu nedenle teminat kontrollerinin her seans başlangıcından 30 dakika önce yapılabilmesi için piyasa katılımcılarının elektronik teminat mektuplarını seans başlangıç ​​saatinden 60 dakika öncesine kadar piyasa işletmecisine iletmeleri ve elektronik teminat dışındaki diğer teminatlarını piyasa işletmecisine iletmeleri gerekmektedir. Teminat mektubu, teminatın kontrolüne geçinceye kadar merkezi uzlaştırma kurumuna yatırılacaktır.

Piyasa işletmecisi, kendisine gönderilen elektronik mektubun tutarına ilişkin bilgileri her iş gününde, elektronik teminat kontrol saatinden 30 dakika öncesine kadar, daha sonra ise kontrol saatinden 30 dakika önce, piyasa katılımcısı düzeyinde merkezi uzlaştırma kuruluşuna iletecektir. elektronik teminat çeki zamanı seans başlangıç ​​zamanı.


VGPUE’ye geçici hükümler de eklendi

Buna göre, 1 Nisan 2024 tarihine kadar mevcut teminat mektuplarının elektronik teminat mektubuna dönüştürülmesi zorunlu olacak ve değişiklik yapılmayan teminat mektupları, teminat hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Bu kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort